ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA ARAŞTIRMALARI DERNEGİ 2021 OLAGAN GENEL KURULU 20-27 MART 2021!

Sevgili Ata Soyer Dostu Üyemiz,

         Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2021 tarihinde saat: 12.00’de Dernek Merkezimiz, Kıbrıs Şehitleri Cd. No:48, K:2 D:3 Alsancak/Konak İZMİR, adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 27.03.2021 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Derneğimizin genel kurul toplantısına katılmanız hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. 04.03.2021

YK BAŞKANI   

AHMET NURİ ETİT

Genel Kurul Gündemi:

  1. Açılış.
  2. Başkanlık divanının teşekkülü.
  3. Saygı duruşu!
  4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
  5. Mali Rapor , Gelir ve Gider hesaplarının müzakeresi ve oylanması.
  6. Yeni Dönem Çalışma Programı  ile Tahmini Bütçesinin görüşülmesi, müzakeresi ve oylanması.
  7. Genel Kurul Kararı Gerektiren Faaliyet ve Yetkiler için “Genel Kurul Kararı” Alınmasını gerektiren öneri ve programların görüşülmesi, kararın alınması.
  8. Tüzük Değişikliği için; a-Kadın (Aile içi Şiddet) Konusunda Dernek Görüşü oluşturmak, b– Üye Aidatları konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
  9. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
  10. Dilek ve temenniler.

11. Kapanış

2021-03-07T10:58:16+03:00 04/03/2021|Duyurular|