ATA SOYER DERNEK GENEL KURULU 2021-03-07T11:22:53+03:00

ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 2021 YILI OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTISI

                                                                                                 

Sevgili Ata Soyer Dostu Üyemiz,

         Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2021 tarihinde saat: 12.00’de Dernek Merkezimiz, Kıbrıs Şehitleri Cd. No:48, K:2 D:3 Alsancak/Konak İZMİR, adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 27.03.2021 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Derneğimizin genel kurul toplantısına katılmanız hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. 04.03.2021

                                                                                               

YK BAŞKANI AHMET NURİ ETİT

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 20.03.2021 tarihinde saat: 12.00’de Dernek Merkezimiz, Kıbrıs Şehitleri Cd. No:48, K:2 D:3 Alsancak/Konak İZMİR, adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 27.03.2021 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılmasına,

Genel Kurul Gündemi:

 1. Açılış.
 2. Başkanlık divanının teşekkülü.
 3. Saygı duruşu!
 4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
 5. Mali Rapor , Gelir ve Gider hesaplarının müzakeresi ve oylanması.
 6. Yeni Dönem Çalışma Programı  ile Tahmini Bütçesinin görüşülmesi, müzakeresi ve oylanması.
 7. Genel Kurul Kararı Gerektiren Faaliyet ve Yetkiler için “Genel Kurul Kararı” Alınmasını gerektiren öneri ve programların görüşülmesi, kararın alınması.
 8. Tüzük Değişikliği için; a-Kadın (Aile içi Şiddet) Konusunda Dernek Görüşü oluşturmak, b– Üye Aidatları konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
 9. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
 10. Dilek ve temenniler.
 11. Kapanış.